Úřední deska
Informace k dani z nemovitých věcí - FÚ
Informace pro vlastníky lesů
Odpověď č.1/2020 na dotaz na základě zákona 106/1999 Sb.
Informace - Finanční úřad
Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2019
Schválený rozpočet obce Kuřimany na rok 2020
Rozpočet SODP 2020
OŽP JČK Opatření obecné povahy č. 1/2015 (změna č.1) - Bobr
Veřejná vyhláška - Lesní zákon
Rozpočtové opatření č. 12/2019
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Opatření obecné povahy - MZE
Závěrečný účet 2018
Veřejná vyhláška MZE - Lesní zákon
Rozpočtový výhled 2019 - 2022